پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد برق فرکانس تراهرتز

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز تکه هایی از این پایان نامه : نتیجه‌گیری: شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق در مورد اسکرمبلر

تکه هایی از این پایان نامه : چکیده تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، در داده‌های دیجیتالی در سیستم‌های مخابراتی دیجیتال از اسکرمبلرهای خطی هم برای رمزنگاری ساده و هم برای شکستن توالی زیادی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه رشته برق تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با …

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی تکه هایی از این پایان نامه : شبکه‌های عصبی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق با موضوع تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

عنوان کامل پایان نامه : تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها  با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها تکه هایی از این پایان نامه : 1‌.1‌.1‌ ذخیره انرژی حرارتی ذخیره انرژی حرارتی ، شامل تعدادی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد برق مقایسه کارایی الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز

تکه هایی از این پایان نامه : دانلود از سایت منبع 1-1- روش های دسترسی چندگانه برای تخصیص منابع مخابراتی میان کاربران متعدد روش های مختلفی هست که هدف آن ها از یک سو سرویس ادامه مطلب…

By 92, ago