پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تقویت در نانولوله های کربنی بایاس شده

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC تکه هایی از این پایان نامه : چکیده تولید و تقویت بسامدهای رادیویی[1] قلب مخابرات ماهواره­ای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه:تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز تکه هایی از این پایان نامه : مزایای آنتن آرایه انعکاسی آنتن آرایه انعکاسی شبیه به یک بازتابنده سهموی می باشد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز-دانلود پایان نامه ارشد

تکه هایی از این پایان نامه : 1-4- پژوهش‌های پیشین و اهداف پژوهش مفهوم آنتن آرایه انعکاسی در آغاز با فناوری موجبر در سال 1960 معرفی گردید ]7 .[ در سال‌های 1970 یک آنتن آرایه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز …

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی تکه هایی از این پایان نامه : 5-1- مقدمه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد:تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر …

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی تکه هایی از این پایان نامه : شما می ادامه مطلب…

By 92, ago